Joel on Software

Joel on Software   Joel ukol sa Software

 

Ibang artikulong "Joel On Software" na nasa Filipino

Ibang artikulong "Joel On Software" na nasa Ingles

Iemail ang may akda (sa Ingles lamang)

 
Si Joel Spolsky ang nagtatag ng Fog Creek Software, isang maliit na kumpanya ng sofware sa New York City. Siya ay nagtapos sa Yale University at nagtrabaho bilang programmer at manager sa Microsoft, Viacom, at Juno.


Ang mga nilalaman ng mga pahinang ito ay kumakatawan sa opinyon ng isang tao.
Ang lahat ng nilalaman ay Copyright ©1999-2005 ni Joel Spolsky. Taglay ang lahat ng karapatan sa pagmamay-ari.

FogBUGZ | CityDesk | Fog Creek Software | Joel Spolsky